Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Nispen Invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor het bewegingsonderwijs

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) regelt dat ieder kind op de basisschool drie uur bewegingsonderwijs krijgt aangeboden door een gekwalificeerd vakdocent. Toezicht hierop door de Onderwijsinspectie.
Ook wordt met dit voorstel een stap gezet in het bestrijden van overgewicht en sociaaleconomische gezondheidsverschillen, door alle jongeren op de basisschool meer te laten bewegen onder leiding van een daartoe opgeleide (gespecialiseerde) vakleerkracht.
De indiener heeft een aantal hoofdargumenten voor deze wet: Het recht van het kind om te leren bewegen en zich te ontwikkelen (1), het belang van een gezonde en sportieve samenleving (2) en het positieve effect op de leerprestaties (3).

Activiteiten

11 dec 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

17:10 - 19:15

27 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:00 - 16:15

22 nov 2018
07 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 juli a.s. om 10.00 uur.  Een rondetafelgesprek wordt georganiseerd na het zomerreces.

10:15 - 11:15

02 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:15 - 23:59

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting)

Wetgevingsproces

25 feb 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
02 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 mrt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
07 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jul 2018

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 sep 2018

Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek
22 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
27 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 dec 2018

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (1e termijn Kamer)

Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

23 mei 2018
Download Reactie NOC*NSF
23 mei 2018
Download Reactie AOb
23 mei 2018
Download Reactie PO Raad
23 mei 2018
Download Reactie KVLO
07 dec 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten