Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor het bewegingsonderwijs

Dit initiatiefvoorstel regelt dat ieder kind op de basisschool drie uur bewegingsonderwijs krijgt aangeboden door een gekwalificeerd vakdocent. Toezicht hierop door de Onderwijsinspectie.
Ook wordt met dit voorstel een stap gezet in het bestrijden van overgewicht en sociaaleconomische gezondheidsverschillen, door alle jongeren op de basisschool meer te laten bewegen onder leiding van een daartoe opgeleide (gespecialiseerde) vakleerkracht.
De indiener heeft een aantal hoofdargumenten voor deze wet: Het recht van het kind om te leren bewegen en zich te ontwikkelen (1), het belang van een gezonde en sportieve samenleving (2) en het positieve effect op de leerprestaties (3).

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering na het reces.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 17:10 - 19:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 juli a.s. om 10.00 uur.  Een rondetafelgesprek wordt georganiseerd na het zomerreces.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 25 februari 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 maart 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 10 maart 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie.  

 5. 7 juni 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 juli a.s. om 10.00 uur.  Een rondetafelgesprek wordt georganiseerd na het zomerreces.  

 6. 5 juli 2018

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 juli a.s. om 10.00 uur. 

 7. 10 september 2018

  Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 8. 22 november 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 27 november 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 11 december 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 11. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 12. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering na het reces. 

 13. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 14. 18 mei 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten