Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Nispen Invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor het bewegingsonderwijs

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) regelt dat ieder kind op de basisschool drie uur bewegingsonderwijs krijgt aangeboden door een gekwalificeerd vakdocent. Toezicht hierop door de Onderwijsinspectie.
Ook wordt met dit voorstel een stap gezet in het bestrijden van overgewicht en sociaaleconomische gezondheidsverschillen, door alle jongeren op de basisschool meer te laten bewegen onder leiding van een daartoe opgeleide (gespecialiseerde) vakleerkracht.
De indiener heeft een aantal hoofdargumenten voor deze wet: Het recht van het kind om te leren bewegen en zich te ontwikkelen (1), het belang van een gezonde en sportieve samenleving (2) en het positieve effect op de leerprestaties (3).

Activiteiten

02 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:15 - 23:59

07 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 juli a.s. om 10.00 uur.  Een rondetafelgesprek wordt georganiseerd na het zomerreces.

10:15 - 11:15

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

25 feb 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
02 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 mrt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten