Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

De initiatiefnemers beogen met het initiatiefwetsvoorstel de partneralimentatie eerlijker te maken, simpeler te berekenen en in duur te verkorten. De grondslag voor de betaling van partneralimentatie wordt gewijzigd. De voorgestelde nieuwe grondslag voor de partneralimentatie is compensatie voor het gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit als gevolg van de tijdens het huwelijk gemaakte keuzes. Voorts wordt voorgesteld om het voor partijen mogelijk te maken in huwelijkse voorwaarden of bij een geregistreerd partnerschapovereenkomst afspraken te maken die afwijken van de wettelijke minimumregeling ten aanzien van de partneralimentatie. Tot slot wordt voorgesteld om de mogelijkheden om partneralimentatie te wijzigen, sterk te beperken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Tegen
ChristenUnie 5
SGP 3

Activiteiten

11 dec 2018
06 dec 2018
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

18:45 - 20:32

10 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: De voortzetting van de plenaire behandeling wordt in overleg met de initiatiefnemers gepland.

14:30 - 16:00

27 jun 2018
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:45 - 13:00

21 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:30

20 dec 2017
14 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 oktober 2016.

14:30 - 16:00

13 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:30 - 23:59

23 jun 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 23:59

Wetgevingsproces

19 jun 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
23 jun 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 nov 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 dec 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2016

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 okt 2016

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
19 apr 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 dec 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2018

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
10 okt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 dec 2018

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
11 dec 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

22 jun 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten