Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

De initiatiefnemers beogen met het initiatiefwetsvoorstel de partneralimentatie eerlijker te maken, simpeler te berekenen en in duur te verkorten. De grondslag voor de betaling van partneralimentatie wordt gewijzigd. De voorgestelde nieuwe grondslag voor de partneralimentatie is compensatie voor het gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit als gevolg van de tijdens het huwelijk gemaakte keuzes. Voorts wordt voorgesteld om het voor partijen mogelijk te maken in huwelijkse voorwaarden of bij een geregistreerd partnerschapovereenkomst afspraken te maken die afwijken van de wettelijke minimumregeling ten aanzien van de partneralimentatie. Tot slot wordt voorgesteld om de mogelijkheden om partneralimentatie te wijzigen, sterk te beperken.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 142
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Tegen
ChristenUnie 5
SGP 3

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:20

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 18:45 - 20:32

Procedurevergadering

Besluit: De voortzetting van de plenaire behandeling wordt in overleg met de initiatiefnemers gepland.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:45 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:50

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 oktober 2016.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 19 juni 2015

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 juni 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 18 november 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 2 december 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 13 september 2016

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 14 september 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 6 oktober 2016

  Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 9. 19 april 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 10. 20 december 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 11. 17 januari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 20 juni 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 13. 21 juni 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 27 juni 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 15. 10 oktober 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 16. 6 december 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 17. 11 december 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven