Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het initiatiefwetsvoorstel strekt er toe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen. Het voorstel neemt de kern van het regerings-voorstel dat in 2007 namens de regering is ingediend door de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk tot uitgangspunt. Het onderhavige voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomstig de «glijdende schaal» zoals die wordt gehanteerd voor vreemdelingen.

Activiteiten

07 jun 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Fritsma/De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (34 044) (1e Termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:40 - 13:00

Debat terugkijken
18 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 15:15

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
16 dec 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 februari 2016 te 14.00 uur.

13:00 - 13:30

15 okt 2014
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van Afdeling Advisering van de Raad van State is ontvangen, en de reactie van de indieners daarop.

13:00 - 13:30

07 okt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Wetgevingsproces

01 okt 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
07 okt 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2014

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 dec 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 feb 2016

Initiatiefwetsvoorstel leden Fritsma en De Graaf inzake terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
17 apr 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 apr 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 jun 2018

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Fritsma/De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (34 044) (1e Termijn Kamer)

Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten