Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Fritsma en De Graaf Terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het initiatiefwetsvoorstel strekt er toe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen. Het voorstel neemt de kern van het regerings-voorstel dat in 2007 namens de regering is ingediend door de toenmalige Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk tot uitgangspunt. Het onderhavige voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomstig de «glijdende schaal» zoals die wordt gehanteerd voor vreemdelingen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 10:40 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 februari 2016 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van Afdeling Advisering van de Raad van State is ontvangen, en de reactie van de indieners daarop.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 1 oktober 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 15 oktober 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 16 december 2015

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 5. 11 februari 2016

  Initiatiefwetsvoorstel leden Fritsma en De Graaf inzake terugzending criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 5 april 2017

  Extra procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 7. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 8. 17 april 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 18 april 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 7 juni 2018

  Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Fritsma/De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (34044) (1e Termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 11. 6 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten

Naar boven