Wetsvoorstel

Bronbescherming in strafzaken

Voorstel om het recht van journalisten om hun bron te beschermen wettelijk vast te leggen. Hiertoe wordt het recht op bronbescherming voor personen die zich op professionele wijze bezig houden met berichtgeving en voor personen die daarvoor gegevens verstrekken verbeterd in het Wetboek van Strafvordering.
Journalisten of publicisten hoeven dan als getuige in een strafzaak geen vragen te beantwoorden over de identiteit van hun bron. Normaal gesproken is een getuige verplicht te antwoorden. De rechter bepaalt uiteindelijk of het beroep op bronbescherming terecht was. Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor openbaring van die bron noodzakelijk is met het oog op bijvoorbeeld de nationale veiligheid en het voorkomen en beëindigen van ernstige strafbare feiten. Verder is het gebruik van dwangmiddelen tegen journalisten en publicisten in een strafzaak aan strengere regels gebonden. Het doorzoeken en in beslag nemen van voorwerpen op het kantoor van een bijvoorbeeld een krant is alleen mogelijk na toestemming en in aanwezigheid van een rechter-commissaris en niet meer op gezag van de officier van justitie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

06 feb 2018
30 jan 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:15 - 22:55

Debat terugkijken
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
10 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

20 nov 2014
01 okt 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 november 2014.

14:30 - 16:00

23 sep 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

17 sep 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
23 sep 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 okt 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 nov 2014

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032) (verplaatst naar 11 december 2014)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 dec 2014

Bronbescherming in strafzaken

Rondetafelgesprek
11 dec 2014

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 sep 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
30 jan 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken) (34032)

Plenair debat (wetgeving)
06 feb 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten