Wetsvoorstel

Wijziging regeling vervoer gedetineerden en medisch klachtrecht

Dit wetsvoorstel wijzigt de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) in verband met de aanpassing van de regeling van het vervoer van gedetineerden en het medisch klachtrecht.
Met dit voorstel wordt de regeling ten aanzien van het vervoer van gedetineerden aangepast, zodat in plaats van de directeur van de inrichting de Minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk wordt voor het vervoer van gedetineerden door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), het medisch klachtrecht wordt overgeheveld van een Algemene Maatregel van Bestuur naar het niveau van de wet (in de Pbw en Bjj). De bestaande praktijk van ‘voorbemiddeling op inrichtingsniveau’ door het hoofd zorg wordt in de wet opgenomen. Ook worden aan de Pbw twee experimenteerbepalingen toegevoegd en komt de beroepsmogelijkheid voor veroordeelden bij afwijking van rechterlijk advies over de aanvang van de terbeschikkingstelling te vervallen.

Activiteiten

21 jan 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie

15:00 - 23:59

05 feb 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 maart 2014 te 14.00 uur.

14:30 - 16:00

02 dec 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 21 januari 2016.

14:00 - 17:00

21 jan 2016
02 feb 2016
23 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 23:59

29 nov 2016
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
05 feb 2019

Wetgevingsproces

15 jan 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
21 jan 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 feb 2014

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 mrt 2014

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (33844)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 dec 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jan 2016

Inbreng verslag wetsvoorstel 33844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

E-mailprocedure
21 jan 2016

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (33844)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 feb 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
22 jun 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 jun 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 feb 2017

Gevangeniswezen

Algemeen overleg
09 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 mrt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mrt 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

21 feb 2017
Download Gevangeniswezen
12 mrt 2019
Download eindtekst 33844
Alle documenten