Wetsvoorstel

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Dit wetsvoorstel beoogde met de inzet van digitale communicatiemiddelen te komen tot eenvoudigere, eenduidiger en informelere contacten tussen de Belastingdienst en de belastingplichtigen. Hiervoor moet de huidige regelgeving rondom belastingheffing tegen het licht worden gehouden. Verder wil het kabinet een nieuw heffingssysteem invoeren dat aansluit bij de beleving van de belastingplichtige en dat past bij de een eigentijdse wijze van communciatie en dat zo min mogelijk formele beletselen kent.
Het wetsvoorstel bestond uit twee delen: 1) het bieden van een grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst en 2) een nieuw heffingssysteem voor aanslagbelastingen. Later bleek dat voor punt 2 meer tijd nodig is maar dat het voor punt 1 belangrijk is dat er geen verdere vertraging opgelopen wordt en daarom dat onderdeel begin 2015 in een ander wetsvoorstel (34.196) wordt ondergebracht.

Activiteiten

04 sep 2013
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 oktober 2013 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

12 sep 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie van Financiën

13:30 - 23:59

29 okt 2013
07 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: De aangekondigde intrekkingsbrief van de regering afwachten.

16:30 - 17:30

18 okt 2018
Datum volgt
In afwachting van een intrekkingsbericht.

Wetgevingsproces

30 aug 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2013

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
12 sep 2013

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 okt 2013

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
29 okt 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 okt 2013

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
20 mei 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
16 feb 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 mrt 2017

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
07 nov 2017

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering
18 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
14 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten