Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Kuzu Vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Het voorstel beoogt de maximumprijzen voor geneesmiddelen verder te verlagen door de wijze van berekening van deze prijzen in de Wet geneesmiddelenprijzen aan te passen. De voorgestelde wijze van berekening is gebaseerd op het systeem dat thans in Noorwegen wordt gebruikt voor de berekening van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Het voorstel is initieel ingediend door Kamerlid Otwin van Dijk, maar vanwege zijn vertrek overgenomen door Kamerlid Kuzu.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
22 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in het licht van dit initiatiefwetsvoorstel de passage over geneesmiddelen in het Regeerakkoord nader te duiden.

10:30 - 11:30

08 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
15 okt 2015
29 okt 2014
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 11 december 2014 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

07 okt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:00 - 23:59

11 sep 2013
03 sep 2013
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:01 - 23:59

Wetgevingsproces

18 jul 2013
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2013

Procedurevergadering

Procedurevergadering
07 okt 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2014

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 dec 2014

Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15 okt 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 okt 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 dec 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 nov 2017

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
22 nov 2017

Procedurevergadering VWS (begint zoveel eerder of later na constituerende vergadering)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten