Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Kuzu Vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Het voorstel beoogt de maximumprijzen voor geneesmiddelen verder te verlagen door de wijze van berekening van deze prijzen in de Wet geneesmiddelenprijzen aan te passen. De voorgestelde wijze van berekening is gebaseerd op het systeem dat thans in Noorwegen wordt gebruikt voor de berekening van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Het voorstel is initieel ingediend door Kamerlid Otwin van Dijk, maar vanwege zijn vertrek overgenomen door Kamerlid Kuzu.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in het licht van dit initiatiefwetsvoorstel de passage over geneesmiddelen in het Regeerakkoord nader te duiden.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 11 december 2014 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van advies Raad van State bij initiatiefwetsvoorstel

Tijd activiteit: 13:45 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:01 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 18 juli 2013

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 september 2013

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 11 september 2013

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden in afwachting van advies Raad van State bij initiatiefwetsvoorstel 

 4. 7 oktober 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 5. 29 oktober 2014

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 11 december 2014 te 14.00 uur 

 6. 11 december 2014

  Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 15 oktober 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 28 oktober 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 9. 2 december 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 5 april 2017

  Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 11. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 12. 8 november 2017

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 13. 22 november 2017

  Procedurevergadering VWS (begint zoveel eerder of later na constituerende vergadering)

  Procedurevergadering

  Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in het licht van dit initiatiefwetsvoorstel de passage over geneesmiddelen in het Regeerakkoord nader te duiden. 

 14. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 15. 3 februari 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 16. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 17. 29 mei 2024

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

Documenten