Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Bosma Verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Voorgesteld wordt onder andere om artikel 137c (groepsbelediging) uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen, evenals het aanzetten tot haat in artikel 137d Sr. Met dit wetsvoorstel worden vier doelen gediend, te weten het verruimen van de vrijheid van meningsuiting, het verzekeren van het lex certa beginsel, het voorkomen van een conflict tussen op Nederland rustende verdragsverplichtingen en het bieden van een handreiking aan het Europese hof voor de rechten van de mens bij het bepalen van de Europese consensus inzake het beschermen van het maatschappelijk Debat.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

10 okt 2012
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

13:30 - 15:00

19 sep 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

10:29 - 23:59

Wetgevingsproces

17 sep 2012
Het wetsvoorstel is ingediend
19 sep 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2012

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 feb 2013

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 feb 2013

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien