Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel wordt tot nader order aangehouden.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 10:29 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 24 augustus 2012

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 september 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 3. 4 oktober 2012

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel wordt tot nader order aangehouden. 

 4. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 5. 13 april 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering