Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Helder Verruiming groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

Het initiatiefwetsvoorstel strekt er in hoofdzaak toe dat alle personen die in vereniging openlijk geweld hebben gepleegd als bedoeld in artikel 141, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht tevens aansprakelijk zijn voor de eventuele strafverzwarende gevolgen uit het tweede lid (te weten: beschadiging van goederen, letsel of de dood) zonder dat hoeft te worden bewezen dat de betrokkene het gevolg heeft veroorzaakt. Tevens wordt voorgesteld om «het een ander brengen in een staat van bewusteloosheid of onmacht» onder geweldpleging te scharen.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
21 nov 2012
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 januari 2013.

14:45 - 15:30

18 apr 2012
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

13:30 - 23:59

Wetgevingsproces

17 apr 2012
Het wetsvoorstel is ingediend
18 apr 2012

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2012

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 jan 2013

Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging (33234)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten