Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Elissen en Helder Modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Naar het oordeel van initiatiefnemers is de huidige staatsrechtelijke positie met bijbehorende bevoegdheden van de Koning te sterk geënt op de rol die deze in het verre verleden had. Dit voorstel van rijkswet, ter wijziging van de Grondwet, en de twee daarmee gepaard gaande voorstellen (Kamerstuk 32865 en Kamerstuk 32867) voorzien derhalve in een modernisering van de rol van de Koning in ons staatsbestel. Daarbij wordt beoogd de Koning een representatieve en ceremoniële rol als staatshoofd toe te kennen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

 1. 1 september 2011

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 september 2011

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 3. 25 oktober 2011

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 31 mei 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 5. 6 april 2017

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 6. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

Naar boven