Wetsvoorstel

Versterking positie leraren

Met dit wetsvoorstel wordt de positie van de leraar in de school versterkt, zodat hij zijn kennis en bekwaamheden optimaal in dienst kan stellen van het onderwijs.
Daartoe introduceert het wetsvoorstel het begrip professionele ruimte, waaronder in elk geval wordt begrepen de interne zeggenschap van de leraar bij het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het wetsvoorstel verplicht het bevoegd gezag met de leraren afspraken te maken over de wijze waarop de interne zeggenschap vorm wordt gegeven en deze afspraken vast te leggen in een professioneel statuut.

Activiteiten

In afwachting van een brief van de regering met nadere informatie.
30 mrt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken.

10:00 - 11:30

08 nov 2012
04 okt 2012
Procedurevergadering

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken-brief m.b.t. het professioneel statuut

10:00 - 11:00

31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. Aanhouden in afwachting van nadere informatie (inzake Professioneel statuut) (besluit procedurevergadering 17 november 2011)

14:00 - 15:30

30 nov 2011
17 nov 2011
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van nadere informatie (inzake Professioneel statuut).

10:00 - 11:00

03 nov 2011
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

14:30 - 15:30

11 okt 2011
02 mrt 2011
03 feb 2011
Procedurevergadering

Besluit: Mede n.a.v. het rondetafelgesprek d.d. 26 januari jl. wordt besloten tot een nader verslag. Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 2 maart a.s. 17.00 uur

10:00 - 11:00

19 jan 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

14:00

16 dec 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling  Eerder is reeds besloten een rondetafelgesprek als de nota n.a.v. het verslag gereed was. Uiterlijk 17 december 12.00 wensen voor genodigden via de mail aan de griffier te kennen geven.

10:00 - 11:00

18 nov 2010
24 jun 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14:40

24 jun 2010
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september a.s. te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

28 mei 2010
Het wetsvoorstel is ingediend
24 jun 2010

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
24 jun 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2010

Wetsvoorstel Versterking positie onderwijspersoneel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 nov 2010

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
16 dec 2010

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 jan 2011

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2011

Rondetafelgesprek Versterking positie onderwijspersoneel

Hoorzitting / rondetafelgesprek
03 feb 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 mrt 2011

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 okt 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 nov 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
17 nov 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
30 nov 2011

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 dec 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
31 mei 2012

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
04 okt 2012

Procedurevergadering

Procedurevergadering
08 nov 2012

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 nov 2012

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 nov 2013

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten