Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Raak Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers

Doel van dit voorstel is om de sociale zekerheid van politieke ambtsdragers zo veel mogelijk gelijk te stellen met de regelingen zoals die gelden voor werklozen en arbeidsongeschikten. De bestaande regelingen voor solliciteren, waaronder de gebruikelijke sanctieregelingen en de verplichting van het aanvaarden van ‘passende arbeid’, worden in dit voorstel ook op politieke ambtsdragers van toepassing verklaard. Ook verder wordt het reguliere sociale zekerheidsregime bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid op politieke ambtsdragers toegepast. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de rechten en plichten zoals die gelden voor werknemers in de sector Rijk.
Dit initiatiefwetsvoorstel regelt de sociale zekerheid van ministers en staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, commissarissen van de Koningin en leden van Gedeputeerde Staten, leden van het dagelijks bestuur van een waterschap - waaronder de voorzitter - en leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

31 mei 2012
11 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering, aangezien het initiatiefwetsvoorstel nog voor advies bij de Raad van State ligt.

10:30 - 11:30

04 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

12:00 - 16:00

07 okt 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

14:50

03 sep 2009
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State is ontvangen en indien tijdig ontvangen agenderen voor WGO APPA-wetsvoorstellen

10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

29 jul 2009
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2009

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
07 okt 2009

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 mrt 2010

Extra-procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
11 mrt 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
31 mei 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
19 apr 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
26 apr 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten