Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Agema verhoging minimumleeftijd prostituees naar 21 jaar

Met dit voorstel wil de initiatiefnemer de prostitutieleeftijd verhogen van 18 naar 21 jaar. Dit vooral omdat loverboys momenteel in het algemeen meisjes tot 18 jaar ronselen om deze na hun 18e verjaardag de prostitutie in te drijven. Door de leeftijd te verhogen naar 21 jaar zullen loverboys hun interesse goeddeels verliezen in meisjes in de leeftijdcategorie 15-18 jaar

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

01 jul 2009
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

14:30 - 15:30

24 jun 2009
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd

15:00

Wetgevingsproces

22 jun 2009
Het wetsvoorstel is ingediend
24 jun 2009

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jul 2009

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten