Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Agema verhoging minimumleeftijd prostituees naar 21 jaar

Met dit voorstel wil de initiatiefnemer de prostitutieleeftijd verhogen van 18 naar 21 jaar. Dit vooral omdat loverboys momenteel in het algemeen meisjes tot 18 jaar ronselen om deze na hun 18e verjaardag de prostitutie in te drijven. Door de leeftijd te verhogen naar 21 jaar zullen loverboys hun interesse goeddeels verliezen in meisjes in de leeftijdcategorie 15-18 jaar

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd

Tijd activiteit: 15:00

Naar boven