Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Kamp Verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen

Het onderhavige initiatiefwetsvoorstel bevat een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding, zowel in het openbaar als in voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven.
Dit voorstel komt neer op het expliciet maken van enkele verplichtingen die reeds impliciet in de Wet op de identificatieplicht aanwezig worden geacht. De kern van het wetsvoorstel wordt gevormd door de verplichting van een ieder om verificatie van zijn identiteit mogelijk te maken en - in verband daarmee - het verbod om in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen gezichtsbedekkende kleding of voorwerpen te dragen. Gekozen is dus voor een algemeen verbod in plaats van voor een verplichting om op verzoek het gezicht te onthullen.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

10 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

16:00 - 17:30