Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Hamer. Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering

Dit initiatiefvoorstel van het lid Hamer (PvdA) voorziet in de totstandkoming van een basisvoorziening voor kinderopvang.
Net als in de omringende landen moet de kinderopvang in Nederland betaalbaar en met goede kwaliteitsgaranties worden geregeld. Daarbij past een cultuuromslag in het denken over de kinderopvang, waarbij het accent op de ontwikkelingsstimulering van het kind meer centraal komt te staan. De nieuwe wet verbetert de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang voor ouders. Ouders krijgen een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag waarbij de huidige vrijwillige werkgeversbijdrage wordt overgenomen door de overheid. Voorts levert de nieuwe wet ook een bijdrage aan de ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, het voorkomen van onderwijsachterstanden en de vroegtijdige signalering hiervan. Het wetsvoorstel sluit ook aan op de motie Van Aartsen/Bos (Kamerstuk 30300, nr. 14 pdf icoon) over de voor- en naschoolse opvang door het vastleggen van de samenwerking tussen kindercentra en scholen bij het aanbieden van buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen.

Activiteiten

31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voortouw overdragen aan de commissie SZW.

14:00 - 15:30

04 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van behandeling van de OKE-wet (31 989) in de Eerste Kamer.

10:00 - 11:30

Wetgevingsproces

07 mrt 2006
Het wetsvoorstel is ingediend
04 mrt 2010

Extra procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
31 mei 2012

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
04 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten