Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Hamer. Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering

Dit initiatiefvoorstel van het lid Hamer (PvdA) voorziet in de totstandkoming van een basisvoorziening voor kinderopvang.
Net als in de omringende landen moet de kinderopvang in Nederland betaalbaar en met goede kwaliteitsgaranties worden geregeld. Daarbij past een cultuuromslag in het denken over de kinderopvang, waarbij het accent op de ontwikkelingsstimulering van het kind meer centraal komt te staan. De nieuwe wet verbetert de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang voor ouders. Ouders krijgen een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag waarbij de huidige vrijwillige werkgeversbijdrage wordt overgenomen door de overheid. Voorts levert de nieuwe wet ook een bijdrage aan de ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, het voorkomen van onderwijsachterstanden en de vroegtijdige signalering hiervan. Het wetsvoorstel sluit ook aan op de motie Van Aartsen/Bos (Kamerstuk 30300, nr. 14 pdf icoon) over de voor- en naschoolse opvang door het vastleggen van de samenwerking tussen kindercentra en scholen bij het aanbieden van buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen.

Activiteiten

04 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van behandeling van de OKE-wet (31 989) in de Eerste Kamer.

10:00 - 11:30

31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. Voortouw overdragen aan de commissie SZW.

14:00 - 15:30

De behandeling van het wetsvoorstel ligt stil.

Documenten

Alle documenten