Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs

Het wetsvoorstel betreft de introductie van een verbod voor bijzondere scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en voor bijzondere instellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE) de toelating van leerlingen onderscheidenlijk deelnemers te weigeren op denominatieve gronden, tenzij deze, of als ze minderjarig zijn hun ouders, voogden of verzorgers, weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school/instelling te zullen respecteren. Hiermee wordt beoogd beperkingen weg te nemen in het schoolkeuzerecht van de ouders respectievelijk de leerlingen/deelnemers en te bevorderen dat scholen zo veel mogelijk een gemengde samenstelling krijgen en/of een redelijke afspiegeling zijn van de woonkern of wijk waarin zij zich bevinden.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie 33285-6)

Tijd activiteit: 15:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. In afwachting van nota n.a.v. verslag.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 april 2010 om 10.00 uur

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2005

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 maart 2010

  Extra procedurevergadering commissie OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot actie initiatiefnemer. 

 3. 11 maart 2010

  Procedurevergadering commissie OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 april 2010 om 10.00 uur 

 4. 8 april 2010

  Initiatiefwetsvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 5. 31 mei 2012

  Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard. In afwachting van nota n.a.v. verslag.  

 6. 12 juni 2012

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie 33285-6) 

Documenten