Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen Regeling toelatingsrecht onderwijs

Het wetsvoorstel betreft de introductie van een verbod voor bijzondere scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en voor bijzondere instellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE) de toelating van leerlingen onderscheidenlijk deelnemers te weigeren op denominatieve gronden, tenzij deze, of als ze minderjarig zijn hun ouders, voogden of verzorgers, weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school/instelling te zullen respecteren. Hiermee wordt beoogd beperkingen weg te nemen in het schoolkeuzerecht van de ouders respectievelijk de leerlingen/deelnemers en te bevorderen dat scholen zo veel mogelijk een gemengde samenstelling krijgen en/of een redelijke afspiegeling zijn van de woonkern of wijk waarin zij zich bevinden.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
12 jun 2012
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiƫle onderwerpen (zie 33285-6)

15:15 - 23:59

Debat terugkijken
31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. In afwachting van nota n.a.v. verslag.

14:00 - 15:30

11 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 april 2010 om 10.00 uur

10:00 - 11:00

04 mrt 2010

Wetgevingsproces

Meer zien

Documenten

Alle documenten