Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen Regeling toelatingsrecht onderwijs

Het wetsvoorstel betreft de introductie van een verbod voor bijzondere scholen in het primair en het voortgezet onderwijs en voor bijzondere instellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE) de toelating van leerlingen onderscheidenlijk deelnemers te weigeren op denominatieve gronden, tenzij deze, of als ze minderjarig zijn hun ouders, voogden of verzorgers, weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school/instelling te zullen respecteren. Hiermee wordt beoogd beperkingen weg te nemen in het schoolkeuzerecht van de ouders respectievelijk de leerlingen/deelnemers en te bevorderen dat scholen zo veel mogelijk een gemengde samenstelling krijgen en/of een redelijke afspiegeling zijn van de woonkern of wijk waarin zij zich bevinden.

Activiteiten

04 mrt 2010
11 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 april 2010 om 10.00 uur

10:00 - 11:00

31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. In afwachting van nota n.a.v. verslag.

14:00 - 15:30

12 jun 2012
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiƫle onderwerpen (zie 33285-6)

15:15 - 23:59

Debat terugkijken
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
16 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aan de Kamer voorgesteld deze zaak af te voeren van de lijst van controversiƫle onderwerpen.

10:15 - 12:00

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.

Wetgevingsproces

21 dec 2005
Het wetsvoorstel is ingediend
04 mrt 2010

Extra procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
11 mrt 2010

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
08 apr 2010

Initiatiefwetsvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
31 mei 2012

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
12 jun 2012

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
02 okt 2014

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
16 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten