Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Koenders en Rabbae Verschaffen informatie maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onderhavig initiatief-wetsvoorstel verplicht ondernemers tot transparantie over de maatschappelijke gevolgen van hun activiteiten en tot het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid. Via een uitbreiding van de verslagleggingsplicht in het jaarverslag verplicht het wetsvoorstel Nederlandse ondernemingen om genoemde verantwoording (rekenschap af te leggen).

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Vervallen

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 6 september 2001

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 maart 2010

  Procedurevergadering commissie Justitie

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop.  

 3. 17 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Vervallen