Verslag van een algemeen overleg
Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2019, over Financiering politieke partijen

Download Download

Ondertekenaars