Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 februari 2017, over Jeugdhulp

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-561 Verzamelbrief ten behoeve van het algemeen overleg Jeugd op 23 februari 2017

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Stand van zaken gedane toezegging om een onderzoeksadvies te vragen aan de RVS over leeftijdsgrenzen in de zorg .

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Jeugdhulp

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15