Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 december 2013, over hervorming langdurige zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Neppérus, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    A.J.M. Teunissen, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30597-380 Nadere uitwerking brief Hervorming Langdurige Zorg

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Technische briefing inzake de Hervorming langdurige zorg

Technische briefing
Tijd activiteit: 18:00

Toezichthouders over de hervorming langdurige zorg

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

Hervorming langdurige zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15