Toezeggingen

Zoekresultaten (2.404)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De Kamer wordt in een eerstvolgende voorgangsbrief geïnformeerd over de strategische kennispositie inzake cybersecurity van de Nederlandse overheid.

TZ202209-012

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De minister informeert de Kamervoorafgaand aan een commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity medio juni 2023 over de stand van zake van de integratie van het NCSC, DTC en CSIRT-DSP.

TZ202209-011

Toegezegd aan Weerdenburg, V.D.D. van

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie wordt half oktober naar de Kamer gestuurd.

TZ202209-010

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De minister komt zeer binnenkort, binnen 10 dagen, met een brief over de uitvoering van de motie-Van Raan inzake end-to-end encryptie.

TZ202209-008

Toezeggingen

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Kamer zal worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken ten aanzien van indirecte lozingen van PFAS op het oppervlaktewater.

TZ202209-006

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Kamer wordt zo snel mogelijk geïnformeerd naar aanleiding van de vraag waarom is afgezien van de eerder aangekondigde adviesaanvraag aan de Raad van State over de wijze waarop de doorzettingsmacht voor milieucriminaliteit en het VTH-stelsel op rijksniveau het beste kan worden

TZ202209-005

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zodra de vergunningenstrategie voor de omgevingsdiensten gereed is, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

TZ202209-004

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe de Kamer na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 te informeren over de uitvoering van de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 2369) inzake het tegengaan van straffeloosheid in Jemen

TZ202209-003

Toegezegd aan Dijk, J.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe in het verslag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 specifiek een terugkoppeling te geven over de Nederlandse inzet op het punt van migratie en het punt van bevroren Afghaanse tegoeden.

TZ202209-002

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De Kamer ontvangt vóór maandag 12 september 2022 alle informatie inzake FSV die er is zoals een overzicht met wie de gegevens uit FSV zijn gedeeld en informatie inzake het nieuwe onderzoek over FSV (wat wordt wanneer onderzocht en wie gaat het onderzoek uitvoeren), ten behoeve van het plenaire debat over het

TZ202209-001

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad terug te komen op de vraag van het lid Gündoğan inzake de mondiale schuldenlast.

TZ202307-031

Toegezegd aan Gündoğan, N.

Toezeggingen

Toezegging bij Medische kindzorg

Toezegging bij Medische kindzorg. De minister verzamelt de signalen en rapporteert de Kamer hierover voor de begroting.

TZ202306-210

Toegezegd aan Agema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). Ten aanzien van de mogelijkheden voor de inzet van auditteams bij de controle van de veiligheid van voetbalstadions gaat de minister, in samenspraak met de minister van JenV, in gesprek met de KNVB en koppelt de uitkomst daarvan terug voor het herfstreces.

TZ202306-160

Toegezegd aan Groot, P.C. de

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). Ten aanzien van het onderwerp purschuim stuurt de minister in het najaar een stand-van-zakenbrief ten aanzien van de uitwerking van het rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie.

TZ202306-159

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). Voor het einde van het jaar informeert de minister de Kamer over de uitwerking van de monitoring van de Wkb.

TZ202306-158