Toezeggingen

Zoekresultaten (2.404)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Geurproblematiek

Toezegging bij Geurproblematiek. De minister (LNV) stuurt eind november 2022 een brief naar de Kamer over innovaties in veehouderijen en stimuleringsmaatregelen. Ook volgt in het voorjaar van 2023 het onderzoek van de WUR naar innovaties en brandveiligheid.

TZ202211-102

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). Voor het einde van het jaar informeert de minister de Kamer over de uitwerking van de monitoring van de Wkb.

TZ202306-158

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). De minister informeert de Kamer voor de zomer over het convenant en de uitwerking van de veiligheidsmaatregelen bij renovatie inzake de aanpassing aan de verhoging van de borstwering.

TZ202306-157

Toegezegd aan Groot, P.C. de

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). Samen met minister Jetten informeert de minister de Kamer voor het einde van het jaar over de resultaten van het lopende onderzoek door onder andere TNO naar de brandveiligheid van zonnepanelen.

TZ202306-156

Toegezegd aan Boulakjar, F.

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). Binnen twee weken stuurt de minister een brief naar de Kamer, waarin de stand van zaken wordt gegeven ten aanzien van de uitvoering van de aangenomen moties in het kader van de kwaliteit van de energielabels.

TZ202306-155

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). Ten aanzien van de mogelijkheden voor de inzet van auditteams bij de controle van de veiligheid van voetbalstadions gaat de minister, in samenspraak met de minister van JenV, in gesprek met de KNVB en koppelt de uitkomst daarvan terug voor het herfstreces.

TZ202306-160

Toegezegd aan Groot, P.C. de

Toezeggingen

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023)

Toezegging bij IVD-aangelegenheden (verplaatst naar 21 juni 2023). Ten aanzien van het onderwerp purschuim stuurt de minister in het najaar een stand-van-zakenbrief ten aanzien van de uitwerking van het rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie.

TZ202306-159

Toezeggingen

Toezegging bij Medische kindzorg

Toezegging bij Medische kindzorg. De minister verzamelt de signalen en rapporteert de Kamer hierover voor de begroting.

TZ202306-210

Toegezegd aan Agema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad terug te komen op de vraag van het lid Gündoğan inzake de mondiale schuldenlast.

TZ202307-031

Toegezegd aan Gündoğan, N.

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De Kamer wordt in een eerstvolgende voorgangsbrief geïnformeerd over de strategische kennispositie inzake cybersecurity van de Nederlandse overheid.

TZ202209-012

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De minister informeert de Kamervoorafgaand aan een commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity medio juni 2023 over de stand van zake van de integratie van het NCSC, DTC en CSIRT-DSP.

TZ202209-011

Toegezegd aan Weerdenburg, V.D.D. van

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie wordt half oktober naar de Kamer gestuurd.

TZ202209-010

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De minister komt zeer binnenkort, binnen 10 dagen, met een brief over de uitvoering van de motie-Van Raan inzake end-to-end encryptie.

TZ202209-008

Toezeggingen

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Kamer zal worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken ten aanzien van indirecte lozingen van PFAS op het oppervlaktewater.

TZ202209-006

Toegezegd aan Esch, E.M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toezegging bij Vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Kamer wordt zo snel mogelijk geïnformeerd naar aanleiding van de vraag waarom is afgezien van de eerder aangekondigde adviesaanvraag aan de Raad van State over de wijze waarop de doorzettingsmacht voor milieucriminaliteit en het VTH-stelsel op rijksniveau het beste kan worden

TZ202209-005

Toegezegd aan Esch, E.M. van