Toezeggingen

Zoekresultaten (184)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland. De minister informeert de Kamer in de volgende voortgangsrapportage inzake programma vermindering regeldruk over het onderzoek naar lagere regelgeving en nationale koppen bij implementatie van EU-regelgeving.

TZ202402-156

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland. De minister bericht de Kamer over de uitkomst van de gesprekken met de VNG naar aanleiding van het onderzoek over de richtlijnen ten aanzien van ambulante handel.

TZ202402-155

Toegezegd aan Meetelen, R.F. van

Toezeggingen

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland. De minister informeert de Kamer in het tweede kwartaal 2024 over de meerjarenstrategie van de ROM’s.

TZ202402-154

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland. De minister informeert de Kamer binnenkort over de invulling van de monitoringscommissie inzake de corporate governance code.

TZ202402-153

Toegezegd aan Zeedijk, F.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland. De minister deelt het verdiepend onderzoek naar de effectieve elektriciteitskosten voor de energie-intensieve industrie en naar electrolyzers ten opzichte van de buurlanden in het tweede kwartaal 2023 met de Kamer.

TZ202402-152

Toegezegd aan Houwelingen, P. van

Toezeggingen

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland. De minister informeert de Kamer in het derde kwartaal 2024 over de resultaten van de verkenning over de durfkapitaalregeling.

TZ202402-151

Toezeggingen

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland. De minister gaat in brief over het programma ruimte voor de economie ook in op de voortgang van het regionaal investeringsfonds.

TZ202402-150

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland

Toezegging bij Verdienvermogen van Nederland. De minister stuurt de Kamer in het tweede kwartaal 2024 een brief over interdepartementaal onderzoek (ibo) naar bedrijfsfinanciering, de financieringsproblematiek en de oplossingsrichtingen.

TZ202402-149

Toegezegd aan Zeedijk, F.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Nieuwe maatregelen netcongestie

Toezegging bij Nieuwe maatregelen netcongestie. De minister zegt toe in de volgende brief over het MIEK (eerste week februari) in te gaan op de prioriteringskaders investeringen

TZ202401-028

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

Toezegging bij Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). De minister zegt toe in de updatebrief Nationaal Plan Verduurzaming Industrie de Kamer te informeren over de bedrijven die geraakt worden door het afschaffen van de volumecorrectieregeling.

TZ202402-070

Toegezegd aan Erkens, S.P.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

Toezegging bij Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). De minister zegt toe bij de eerste energienota in te gaan op de planetaire grenzen en de afwegingen inzake maatschappelijke belangen.

TZ202402-069

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Energiesysteem 2050 & kernenergie

Toezegging bij Energiesysteem 2050 & kernenergie. De minister zegt toe in het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) aandacht te besteden aan de vereisten rond de locaties van normale kerncentrales

TZ202309-058

Toegezegd aan Erkens, S.P.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

Toezegging bij Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering. De minister informeert de Kamer in een volgende voortgangsrapportage over comply or explain voor regeldruk kleine bedrijven.

TZ202402-060

Toegezegd aan Grinwis, P.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

Toezegging bij Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering. De minister informeert de Kamer in de eerstvolgende voortgangsrapportage over de uitvoering van de motie-Amhouch/Inge Van Dijk over onderzoeken welke regelingen zouden kunnen bijdragen aan het succes van een financieringshub.

TZ202402-059

Toegezegd aan Dijk, I. van

Toezeggingen

Toezegging bij Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

Toezegging bij Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering. De minister informeert de Kamer in de volgende voortgangsbrief Verduurzaming MKB over het gebruik van de CO2-voetafdrukmeting door mkb-bedrijven.

TZ202402-058

Toegezegd aan White, R.J.