Toezeggingen : Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

De Kamer ontvangt eind van het jaar een brief met het onderzoek inzake eenzijdig overheidshandelen van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00379
Datum: 16 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Discriminatie, racisme en mensenrechten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken