Toezeggingen : Toezegging bij Box 3

De staatssecretaris zal de Kamer per brief informeren over in ieder geval de omschrijving van liquide en niet-liquide middelen en wat daaronder kan vallen, de scenario's ten aanzien van het werkelijk rendement, het bezit van de tweede woning, de betalingsregelingen en incourante belangen onder de 5% en de complexiteitsconsequenties.

  • Toegezegd door Rij, M.L.A. van (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02184
Datum: 18 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Box 3
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiƫn