Toezeggingen : Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

In de evaluatie van de leennormen besteedt de minister aandacht aan de positie van de alleenverdiener.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Flach, A.J. (SGP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02490
Datum: 4 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken