Toezeggingen : Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

De minister stuurt voor het einde van het jaar een evaluatie naar de Kamer over leegstand. Het Vlaamse model wordt hierin opgenomen

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Paternotte, J.M. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02490
Datum: 4 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken