Toezeggingen : Toezegging bij Notaoverleg Digitalisering

De staatssecretaris van BZK zal in de volgende evaluatie van het cloudbeleid, die voor het eind van dit jaar met de Kamer wordt gedeeld, tevens ingaan op de punten die zijn genoemd door het lid Rajkowski van de VVD met betrekking tot de steun voor gemeenten.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Rajkowski, Q.M. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01943
Datum: 22 apr 2024
Soort activiteit: Notaoverleg
Onderwerp(en): Notaoverleg Digitalisering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken