Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe dat zij de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal vragen om in de kabinetsreactie op het volgende week te verschijnen onderzoeksrapport over UNRWA in te gaan op de diversiteit van hulporganisaties in Gaza en het werk dat zij in generieke zin doen. Zij zal de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tevens vragen haar besluit over het rapport binnen een week aan de Kamer te melden.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02996
Datum: 18 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken