Toezeggingen : Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

De minister voor Natuur en Stikstof zal de huidige economische schade van de stikstofcrisis per sector onderzoeken en daar de Kamer voor het zomerreces over informeren.

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)
  • Toegezegd aan Podt, A. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06497
Datum: 17 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Stikstof, NPLG en natuur
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit