Toezeggingen : Toezegging bij IMF

In het verslag van de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de minister van Financiën een toelichting geven op de werking van de quota en de stemverhoudingen, gezien het technisch complexe karakter hiervan. Ook wordt de Nederlandse financiële positie daarin verduidelijkt, inclusief de rente-inkomsten. Als er een tijdpad over de Poverty Reduction and GrowthTrust (PRGT) komt, neemt de minister dat er ook in op.

  • Toegezegd door Weyenberg, S.P.R.A. van (Minister)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07416
Datum: 10 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): IMF
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën