Toezeggingen : Toezegging bij Klimaat Caribisch deel Koninkrijk

De minister voor Klimaat en Energie zegt toe dat in de brief die het ministerie van BZK voor de zomer naar de Kamer stuurt over de voortgang van regelingen en fondsen, ook een update wordt gegeven over de voortgang van het gebruik van fondsen voor innovatieve klimaat en energie projecten.

  • Toegezegd door Jetten, R.A.A. (Minister voor Klimaat en Energie)
  • Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07965
Datum: 9 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Klimaat Caribisch deel Koninkrijk
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Koninkrijksrelaties