Toezeggingen : Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor het einde van het jaar, een voortgangsrapportage te sturen over de voortgang van de uitvoering van de mondiale gezondheidsstrategie.

  • Toegezegd door Leeuwen, G.E.W. van (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Aardema, M. (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02154
Datum: 4 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mondiale gezondheidsstrategie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking