Toezeggingen : Toezegging bij Pensioenonderwerpen

De minister zegt toe voor de zomer een kabinetsreactie te sturen op de adviezen van de Stichting van de Arbeid en de Taskforce Inkomen voor Later over pensioenopbouw door zzp'ers, en daarin in te gaan op de door de Leden gestelde vragen hierover.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01297
Datum: 4 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Pensioenonderwerpen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid