Toezeggingen : Toezegging bij Circulair bouwen

De minister BZK komt nog schriftelijk terug op de vraag van het lid Pierik (BBB) over CO2 vastleggen in materialen in de IPCC-cijfers.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Pierik, C.R. (BBB)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02057
Datum: 3 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Circulair bouwen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat