Toezeggingen : Toezegging bij Wet open overheid

De Kamer ontvangt voor de zomer een reactie op het onderzoek van professor Braun inzake de verbetering van de openbaarmaking van agenda's van bewindspersonen.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Koekkoek, M. (Volt)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04755
Datum: 15 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wet open overheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken