Toezeggingen : Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Eind eerste kwartaal informeert de minister de Kamer nader over de programmatische aanpak van het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06875
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staat van de volkshuisvesting
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken