Toezeggingen : Toezegging bij Maritiem

De minister zal de Kamer in de brief over verduurzaming ook informeren over de gevolgen van het niet langer bijmengen van chemisch afval.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Hoop, H.E. de (GroenLinks-PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06468
Datum: 8 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Maritiem
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat