Toezeggingen : Toezegging bij Maritiem

De minister zal de Kamer een schriftelijke terugkoppeling geven over de uitwerking van de motie-Van der Plas (over bereikbaarheid van Ameland) waarbij hij de optie voor het aanmerken van de watertaxi als veerpont zal inbrengen.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Pierik, C.R. (BBB)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06468
Datum: 8 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Maritiem
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat