Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe de impactanalyse van de Wsnp in het eerste kwartaal van 2025 naar de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Kort, A.H.J. de (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05442
Datum: 1 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid