Toezeggingen : Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

De Minister van VWS stuurt de Kamer half november een brief over de stand van zaken omtrent de zorgcontractering.

  • Toegezegd door Kuipers, E.J. (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03609
Datum: 11 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Integraal Zorgakkoord
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport