Toezeggingen : Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

De Minister van VWS informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2024 over de versterking van de regionale governance en over de vraag hoe de belangen van de verschillende stakeholders bij de afspraken over acute zorg het beste geborgd kunnen worden.

  • Toegezegd door Kuipers, E.J. (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03609
Datum: 11 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Integraal Zorgakkoord
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport