Toezeggingen : Toezegging bij Leefomgeving

Ten behoeve van het WGO Water in januari wordt de Kamer geïnformeerd over de vraag welke pfas-vergunningen er bij de verschillende bevoegde gezagen zijn.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04200
Datum: 26 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Leefomgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat