Toezeggingen : Toezegging bij Jeugdbescherming

Bij de evaluatie van het vervolgtraject op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek neemt de minister het kinderperspectief mee.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Breugel, C. van (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05103
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Jeugdbescherming
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid