Toezeggingen : Toezegging bij Jeugdbescherming

De minister zegt toe een volgende jeugdbrief in december 2023 naar de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05103
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Jeugdbescherming
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid