Toezeggingen : Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe de Kamer uiterlijk eind februari te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de positie van ambassadebewakers en EUPOL-bewakers en tolken.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06760
Datum: 26 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken