Toezeggingen : Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

De minister voor LZS informeert de Kamer te zijner tijd of zij aanwezig zal zijn bij de hearing in het kader van de rapportageverplichtingen van Nederland en over het hele proces hiervan.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Warmerdam, S. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05935
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gehandicaptenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport