Toezeggingen : Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De staatssecretaris zegt toe om vóór het tweeminutendebat terug te komen op hoe vaak maatwerk m.b.t. DUO voorkomt. Dit zal ze bespreken met DUO en OCW.

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05516
Datum: 12 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën