Toezeggingen : Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

De minister zal voor de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2024 nadere informatie sturen over wat er is gedaan met het additionele geld dat is vrijgemaakt in de begroting voor het jaar 2023 voor informatiecampagnes over migratie in Marokko, West-Afrika en de Sahel.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02684
Datum: 11 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken